4 Μαΐου 2002 : Εκτοξεύεται ο πυροσβεστικός δορυφόρος των ΗΠΑ “Aqua”.

Εκτοξεύεται ο πυροσβεστικός δορυφόρος των ΗΠΑ «Άκουα» (“Aqua”) με πύραυλο «Δέλτα». Είχε το μέγεθος λεωφορείου και βάρος 3 τόνους περίπου. Τρία χρόνια πριν είχε εκτοξευθεί με την ίδια περίπου κατασκευή και ο δορυφόρος «Γη» (“Terra”). Και οι δυο αυτοί δορυφόροι παρακολουθούν συνεχώς τις πυρκαγιές που εκδηλώνονται στις διάφορες περιοχές του πλανήτη μας και δίνουν στοιχεία για τον έλεγχο και την κατάσβεσή τους. Είναι δε εφοδιασμένοι με ένα σύστημα, που καταγράφει την επιφάνεια της Γης από 55ο Β. έως 55ο Ν., σε χρόνο λιγότερο από 2 ημέρες.
Τα δεδομένα αυτών των δορυφόρων  βελτιώνουν την εικόνα που έχουμε για τις δυναμικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στη στεριά, στη θάλασσα και στην κατώτερη ατμόσφαιρα υποβοηθώντας τις ενέργειες του ανθρώπου για την προστασία του περιβάλλοντος και της βιόσφαιρας του πλανήτη μας, καθώς και για τις επερχόμενες κλιματικές αλλαγές. Ο δορυφόρος αυτός μαζί με άλλους 5 δορυφόρους αποτελούν το λεγόμενο «απογευματινό τραίνο» των δορυφόρων της Γης.
Το 2009, ο «Άκουα» ήταν ακόμη σε πλήρη λειτουργία.