12 Μαΐου 1866 : Αναλάμπει ο «κυκλοθυμικός» καινοφανής αστέρας Τ – Βορείου Στεφάνου.

iod-universe-041113

Αναλάμπει ο «κυκλοθυμικός» καινοφανής αστέρας Τ – Βορείου Στεφάνου, που βρίσκεται κοντά στον ε – Βορείου Στεφάνου και φθάνει στο 2ο μέγεθος, ενώ πρωτύτερα στη θέση του ήταν ένας αμυδρός αστέρας αόρατος με γυμνό μάτι. Έμεινε στο μέγεθος αυτό για 8 ημέρες και ύστερα, μετά από μερικές διακυμάνσεις, κατέβηκε στο 10ο μέγεθος. Ύστερα η λαμπρότητά του αυξήθηκε και έφτασε στο 8ο μέγεθος, όπου και παρέμεινε μέχρι σήμερα (2001), με κάποιες υποτροπές ανάλαμψης. Στις 9 Φεβρουαρίου 1946  έφτασε να έχει 3ο μέγεθος. Επομένως και αυτός ο μεταβλητός αστέρας παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον για τους ερασιτέχνες αστρονόμους.