29 Μαρτίου 1974 : Το διαστημικό σκάφος «Μάρινερ – 10» προσεγγίζει τον Ερμή και στέλνει στη Γη τις πρώτες φωτογραφίες.

Το διαστημικό σκάφος «Μάρινερ – 10» προσεγγίζει τον Ερμή και στέλνει στη Γη τις πρώτες κοντινές φωτογραφίες. Με βάση τις φωτογραφίες αυτές μπορούμε να διακρίνουμε στην επιφάνεια του Ερμή τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
1.- Κρατήρες πρόσπτωσης, στους οποίους έχουν δοθεί κυρίως ονόματα ανδρών και γυναικών, που προσέφεραν πολύτιμες υπηρεσίες στις τέχνες και στις επιστήμες του ανθρώπου.
2.- Κρημνοί, στους οποίους δόθηκαν ονομασίες πλοίων, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στην εξερεύνηση της Γης.
3.- Πτυχές και κοιλάδες, στις οποίες δόθηκαν ονόματα αστρονόμων ή ραδιοτηλεσκοπίων. Οι πτυχές σχηματίστηκαν είτε από εναπόθεση υλικού, που πετάχτηκε, λόγω της πτώσεως μετεωριτών, είτε από ηφαιστειακό υλικό της πρόωρης ιστορίας του πλανήτη. Οι κοιλάδες είναι σχετικά σπάνιες και σχηματίστηκαν σε συνδυασμό με τους κρατήρες πρόσπτωσης ή από καταβυθίσεις τεκτονικής προέλευσης και επομένως περιβάλλονται από ρήγματα.
4.- Πεδιάδες, στις οποίες δόθηκε το όνομα του θεού ή του πλανήτη Ερμή, που απαντά σε διάφορες γλώσσες.
5.- Όρη, που συνήθως είναι τα χείλη εξαιρετικά μεγάλων κρατήρων και τα οποία πήραν την ονομασία της πλησιέστερης πεδιάδας. Άλλα όρη ανεξάρτητα από τους κρατήρες δεν παρατηρούνται, γενικά.