25 Μαρτίου 1951 : Ανιχνεύεται στο Γαλαξία μας η φασματική γραμμή 21 εκατοστών, η οποία παράγεται από ουδέτερα άτομα υδρογόνου.

Ανιχνεύεται στο Γαλαξία μας η φασματική γραμμή 21 εκατοστών, η οποία παράγεται από ουδέτερα άτομα υδρογόνου. Θεωρητικά είχε προβλεφθεί, το 1945, από τον μεταπτυχιακό φοιτητή Van de Hulst, αλλά παρατηρήθηκε αργότερα, το 1951, με την ανάπτυξη των ραδιοτηλεσκοπίων. Η σημασία της ανακάλυψης αυτής για την ανάπτυξη της αστρονομίας ήταν τεράστια.
Με τη βοήθεια της γραμμής αυτής μελετήθηκε η μεσοαστρική ύλη, η κατασκευή του Γαλαξία μας, ο προσδιορισμός των σπειρών του και τα νέφη του υδρογόνου. Οφείλεται στην υπερβολικά λεπτή υφή της εσωτερικής στάθμης του ατόμου του υδρογόνου, δηλ. στη μεταβολή του σπιν, του περιφερειακού ηλεκτρονίου, από θέση παράλληλη προς τον πυρήνα σε θέση αντιπαράλληλη. Η συχνότητα της γραμμής είναι μικρή και επομένως το μήκος κύματος είναι μεγάλο.
Η φασματική γραμμή των 21 εκατοστών παρατηρείται για δυο κυρίως λόγους: 1.- Υπάρχουν τεράστιες ποσότητες υδρογόνου στο Σύμπαν. 2.- Ο Γαλαξίας είναι διάφανος στην ακτινοβολία των 21 εκατοστών.