21 Μαρτίου 1963 : Χάνεται η ραδιοεπαφή με το σοβιετικό διαστημικό σκάφος «Μαρς – 1».

Marsnik1

Χάνεται η ραδιοεπαφή με το σοβιετικό διαστημικό σκάφος «Μαρς – 1», που εκτοξεύτηκε την 1η.11.1962. Είχε ύψος 3,30 μ., διάμετρο 1,10 μ. και μάζα 893,5 χλγ. Πλησίασε δε τον πλανήτη Άρη στις 15.7.1963 σε απόσταση 200.000 χλμ.
Όταν έπαψε να μεταδίδει μηνύματα το σκάφος, απείχε 106 εκατομμύρια χιλιόμετρα από τον πλανήτη, αφού στο μεταξύ μετέδωσε διάφορες πληροφορίες για το διαπλανητικό χώρο. Μπήκε δε σε ηλιοκεντρική τροχιά με περιήλιο 148 εκατομμύρια χλμ. και αφήλιο 250 εκατομμύρια χλμ.
Το σκάφος αυτό διέθετε δυο σφραγισμένα διαμερίσματα: ένα τροχιακό με τα όργανα πτήσεως προς τον πλανήτη και άλλο ένα που περιείχε επιστημονικά όργανα για τη μελέτη του πλανήτη Άρη.