4 Μαρτίου 1979 : Το διαστημικό σκάφος Voyager – 1 φθάνει στην πλησιέστερη απόσταση από το Δία και φωτογραφίζει το δακτύλιό του.

Το διαστημικό σκάφος «Βόγιατζερ – 1» (“Voyager – 1”), που εκτοξεύθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 1977, φθάνει στην πλησιέστερη απόσταση από το Δία και φωτογραφίζει το δακτύλιο του Δία.
Το «Βόγιατζερ – 1» έδωσε τότε ένα πλήθος από 15.000 φωτογραφίες του μικρού πλανητικού συστήματος του Δία. Οι φωτογραφίες αυτές εκτός του ότι έδωσαν ένα πλούσιο υλικό μελέτης πολλών ετών για τους αστρονόμους και τους διαστημικούς επιστήμονες, παρουσίασαν και μερικές εκπλήξεις, όπως π.χ. την τεράστια ηφαιστειακή δραστηριότητα του δορυφόρου Ιώ, που αποτυπώθηκε σε σειρά φωτογραφιών, οι οποίες μεταδόθηκαν στις 9.3.1979. Επίσης ανακάλυψε τους δακτυλίους του Δία, στις 4.3.1979 και ακόμη τρεις νέους δορυφόρους του, την Θήβη, την Μήτη και την Αδράστεια.