5 Μαρτίου 1512 : Γεννιέται ο Φλαμανδός χαρτογράφος Γεράρδος Μερκατόρ.

Gerardus Mercator

Gerardus Mercator

Γεννιέται ο Φλαμανδός χαρτογράφος Γεράρδος Μερκατόρ (Gerardus Mercator, 1512 – 1594), που κατασκεύασε χάρτη της Γης, το 1569, με δική του πρωτότυπη μέθοδο, η οποία έγινε γνωστή ως «μερκατορική προβολή». Ο χάρτης αυτός διέθετε παράλληλες γραμμές γεωγραφικού μήκους, ενώ οι πόλοι συνδέονταν με ίσης γωνίας γραμμές μεσημβρινών. Έτσι η τυπική μερκατορική προβολή απεικονίζει την Ανταρκτική και τη Γροιλανδία να έχουν παραμορφωθεί σε μεγάλο βαθμό: Οι αποστάσεις στρεβλώνονται όλο και πιο πολύ καθώς προσεγγίζουμε προς τους πόλους.
Ο ίδιος χαρτογράφος χρησιμοποίησε τον όρο άτλας, για μια συλλογή χαρτών.