8 Μαρτίου 1986 : Το Ιαπωνικό διαστημικό σκάφος “Suisei” περνάει κοντά στον κομήτη του Χάλλεϋ.

Το Ιαπωνικό διαστημικό σκάφος «Σουιζέι» (“Suisei”), που εκτοξεύθηκε, στις 18.8.1985, περνάει κοντά στον κομήτη του Χάλλεϋ, σε απόσταση 16.500 χλμ. περίπου. Μελέτησε δε το νέφος των υδρογονικών αερίων, που περιβάλλει τον κομήτη. Τόσο το σκάφος αυτό όσο και το αντίστοιχό του «Σακιγκάκε» ήταν τα πρώτα που εκτόξευσαν οι Ιάπωνες.