26 Φεβρουαρίου 1842 : Γεννιέται ο Γάλλος αστρονόμος Καμίλ Φλαμμαριόν.

Camille Flammarion

Camille Flammarion

Γεννιέται ο Γάλλος αστρονόμος Καμίλ Φλαμμαριόν (Camille Flammarion, 1842 – 1925), ο μεγάλος εκλαϊκευτής αστρονομικών θεμάτων και από τους πρώτους που έθεσαν την υπόνοια ύπαρξης εξωγήινης ζωής. Άρχισε τη σταδιοδρομία του ως βοηθός αστρονόμος, στο Αστεροσκοπείο του Παρισιού. Ίδρυσε, το 1883, το αστεροσκοπείο του Ζυβιζύ, όπου διεξήγαγε πολύπλευρο αστρονομικό έργο, ενώ πραγματοποίησε πολυάριθμες παρατηρήσεις των πλανητών, και, το 1897, τη Γαλλική Αστρονομική Εταιρεία. Έγραψε μεταξύ των άλλων: Ο Θεός εν τη φύσει (1869), Ουράνιος Άτλας (1877), Εκλαϊκευμένη αστρονομία (1879), το οποίο, μάλιστα, βραβεύτηκε από τη Γαλλική Ακαδημία, Λαϊκή αστρονομία (1880).
Το 1882 έγινε η έναρξη της έκδοσης του περιοδικού L’  Astronomie, το οποίο συνεχίζει να εκδίδεται μέχρι σήμερα. Έγραψε ακόμη 50 περίπου βιβλία, πολλά από τα οποία περιέχουν αστρονομικά στοιχεία ανάμικτα με φιλοσοφία, λογοτεχνία κ.λπ.