15 Φεβρουαρίου 1564 : Γεννιέται ο διάσημος Ιταλός αστρονόμος, φυσικός, μαθηματικός και φιλόσοφος Γαλιλαίος Γαλιλέι.

Γεννιέται ο διάσημος Ιταλός αστρονόμος, φυσικός, μαθηματικός και φιλόσοφος Γαλιλαίος Γαλιλέι (Galileo Galilei, 1564 – 1642), που ήταν οπαδός του ηλιοκεντρικού συστήματος του Αρίσταρχου και του Κοπέρνικου, το οποίο στις ημέρες του δεχόταν αμείλικτα τα βέλη του γεωκεντρικού συστήματος του Αριστοτέλη και του Πτολεμαίου. Το 1610, κατασκεύασε το πρώτο τηλεσκόπιο του κόσμου, με το οποίο μελέτησε τον εγγύς διαστημικό χώρο και συγκέντρωσε αποδείξεις για την περιφορά της Γης γύρω από τον Ήλιο, πράγμα που σήμαινε ότι δεν ήταν το κέντρο του κόσμου, όπως πίστευαν μέχρι τότε.
Ο Γαλιλαίος διατύπωσε ανεπίσημα τις αρχές, που αργότερα περιελήφθησαν στους δύο πρώτους τόμους της Μηχανικής του Νεύτωνα. Εξαιτίας δε των πρωτοποριακών εργασιών του σχετικά με τη βαρύτητα και την κινηματική, καθώς και του επιτυχημένου συνδυασμού της μαθηματικής ανάλυσης με το πείραμα, ο Γαλιλαίος συχνά αναφέρεται ως ο θεμελιωτής της μηχανικής και της θεωρητικής φυσικής. Έλεγε μεταξύ των άλλων: Το μεγάλο βιβλίο της φύσεως μπορούν να το διαβάσουν μόνο όσοι γνωρίζουν τη γλώσσα, στην οποία είναι γραμμένο. Και η γλώσσα αυτή είναι τα μαθηματικά.