10 Φεβρουαρίου 2001 : Παραδίδεται η εργαστηριακή μονάδα αμερικανικής κατασκευής “Destiny” στο πλήρωμα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού.

ISS_Destiny_Lab

Παραδίδεται η εργαστηριακή μονάδα αμερικανικής κατασκευής, «Ντέστινυ» (“Destiny”) στο πλήρωμα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού. Η παράδοση έγινε από τους 5 αστροναύτες του  διαστημικού λεωφορείου «Ατλαντίς», το οποίο εκτοξεύθηκε στις 7.2.2001 με την αποστολή “STS – 98”.  Η αποστολή αυτή, αφού παρέδωσε την εν λόγω μονάδα στο πλήρωμα του σταθμού, επέστρεψε στη Γη, στις 20.2.2001.
Τον Ιούλιο του 2005 έφτασε στο Δ.Δ.Σ. το «Σύστημα Πνευμονικής Λειτουργίας» (“Pulmonary Function System” = “PFS”, με την αποστολή “STS – 114” του «Ντισκάβερυ», και τοποθετήθηκε στη μονάδα «Ντέστινυ». Χρησιμοποιείται δε από τη NASA για τη διεξαγωγή τακτικών ιατρικών ελέγχων των αστροναυτών και την παρακολούθηση της γενικής κατάστασης της υγείας τους, καθ’ όλη τη διάρκεια της πτήσης τους.