11 Φεβρουαρίου 1970 : Εκτοξεύεται ο “Lambda – 4S – 5”, που αποτελεί τον πρώτο τεχνητό δορυφόρο της Ιαπωνίας.

Εκτοξεύεται ο «Λάμδα – 4S – 5» (“Lambda – 4S – 5”), που αποτελεί τον πρώτο τεχνητό δορυφόρο της Ιαπωνίας, η οποία κατ’ αυτόν τον τρόπο γίνεται η 4η χώρα που μπαίνει στη διαστημική εποχή μετά την πρώην Σοβιετική Ένωση, τις ΗΠΑ και την Αγγλία.
Ο κωδικός όρος «Λάμδα», αποτελούσε σειρά βολιστικών πυραύλων στην αρχή και τεχνικών δορυφόρων αργότερα, που εκτοξεύθηκαν από την Ιαπωνία, κατά τη 10ετία του 1960, για την εξερεύνηση των ανωτέρων στρωμάτων της ατμόσφαιρας της Γης. Όλοι τους χρησιμοποιούσαν στερεά καύσιμα. Οι εκτοξεύεις αυτές άρχισαν το 1962, οπότε κατασκευάστηκε το Διαστημικό Κέντρο «Καγκοσίμα».
Ο «Λάμδα – 4S – 5» πλέον, που ήταν βελτιωμένος τύπος του «Λάμδα – 4» ξέφυγε από την έλξη της Γης και έγινε δορυφόρος αυτής.