5 Φεβρουαρίου 1974 : H πρώτη μέτρηση της ερυθρής μετατόπισης ενός ημιαστέρα.

Πραγματοποιείται η πρώτη μέτρηση της ερυθρής μετατόπισης ενός ημιαστέρα ( quasar) από τον Ολλανδό αστρονόμο Μάαρτεν Σμιθ (Maarten Schmith, γεν. 1929). Επρόκειτο για τον ημιαστέρα 3C – 273, που ήταν ο πιο γνωστός ημιαστέρας, του οποίου η θέση προσδιορίστηκε ακριβώς και βρίσκεται στον αστερισμό της Παρθένου.
Ο Σμιθ διαπίστωσε ότι η πηγή αυτή αντιστοιχούσε σ’ ένα ουράνιο σώμα, που έμοιαζε με αστέρι, και βρισκόταν σε ασύλληπτα μεγάλη απόσταση, ίση με 2 δισεκατομμύρια έ.φ., δηλ. απόσταση πολύ μεγαλύτερη από τη διάμετρο του Γαλαξία μας! Επί πλέον υπολόγισε ότι το αντικείμενο αυτό ακτινοβολεί τεράστια ενέργεια ίση με 109 Ήλιους.
Ο ημιαστέρας ή αστέρας κβάζαρ (quasar = quasi stellar sources = QSS = ημι- αστρική πηγή) είναι ένα ουράνιο αντικείμενο, που μοιάζει με αστέρα (από όπου και το όνομά του), έχει μεγάλη φωτεινότητα και  το φάσμα του παρουσιάζει μεγάλη μετατόπιση προς το ερυθρό. Πρόκειται για ενεργό πυρήνα ενός γαλαξία, ο οποίος, πιθανότατα, τροφοδοτείται από την ύλη που καταπίνει μια μαύρη τρύπα εκατοντάδων εκατομμυρίων ηλιακών μαζών.