30 Ιανουαρίου 1964 : Εκτοξεύεται εκ μέρους των Σοβιετικών το πρώτο ζεύγος των τεχνητών δορυφόρων «Ηλεκτρόνιο – 1 & 2» .

Εκτοξεύεται εκ μέρους των Σοβιετικών το πρώτο ζεύγος των τεχνητών δορυφόρων «Ηλεκτρόνιο – 1 & 2» ή «Ήλεκτρο – 1 & 2» (“Electro – 1 & 2”) σε ελλειπτική τροχιά, με περίγειο 402 χλμ. και απόγειο 7.119 χλμ. το ένα και με περίγειο 640 χλμ. και απόγειο 67.800 χλμ. το άλλο.
Τρεις σειρές τεχνητών δορυφόρων αυτού του είδους, άρχισαν να εκτοξεύονται το 1964 από την πρώην Σοβιετική Ένωση  για τη διερεύνηση της ραδιενεργού ζώνης της Γης και του μαγνητικού πεδίου της. Ένας πύραυλος – φορέας έθετε σε διαφορετικές τροχιές δυο δορυφόρους «Ηλεκτρόνιο». Αυτό επέτρεπε την ταυτόχρονη μελέτη της εξωτερικής και της εσωτερικής πλευράς της ραδιενεργού ζώνης. Το δεύτερο ζεύγος των δορυφόρων εκτοξεύθηκε στις 11.7.1964.