1η Φεβρουαρίου 1886 : Παρατηρείται για δεύτερη φορά από τον Αμερικανό αστρονόμο Γεώργιο Χέιλ (George Hale, 1868 – 1938) ο Καινοφανής (nova) 1885.

George Hale

George Hale

Παρατηρείται για δεύτερη φορά από τον Αμερικανό αστρονόμο Γεώργιο Χέιλ (George Hale, 1868 – 1938) ο Καινοφανής (nova) 1885. Η παρατήρηση έγινε από το αστεροσκοπείο της Ουάσιγκτων.
Ο καινοφανής αυτός αστέρας παρατηρήθηκε για πρώτη φορά τον Αύγουστο του 1885 σε απόσταση 16΄΄ νοτιοανατολικά του πυρήνα του γαλαξία της Ανδρομέδας. Ήταν 6ου μεγέθους και πολύ γρήγορα χάθηκε από τα τηλεσκόπια.