24 Ιανουαρίου 1882 : Γεννιέται ο Αμερικανός ηλιακός αστρονόμος Ντήλος Μπαμπκόκ ( , 1882 – 1968).

Delos Babcock

Delos Babcock

Γεννιέται ο Αμερικανός ηλιακός αστρονόμος Ντήλος Μπαμπκόκ (Delos Babcock, 1882 – 1968), που μαζί με τον γιο του Γουέλκαν Μπαμπκόκ, εφεύρε τον ηλιακό μαγνητογράφο, που επιτρέπει τη λεπτομερή παρατήρηση του μαγνητικού πεδίου του Ηλίου. Με τη βοήθεια αυτού του οργάνου οι Μπαμπκόκ, εκτός από τη μελέτη του Ηλίου, πραγματοποίησαν και την ανακάλυψη ορισμένων μαγνητικώς μεταβλητών αστέρων. Το 1959, ο Μπαμπκόκ ανακοίνωσε ότι ο Ήλιος αναστρέφει περιοδικώς τη μαγνητική πολικότητά του.
Από το 1909, ο Μπαμπκόκ ανήκε στο επιστημονικό προσωπικό του αστεροσκοπείου του όρους Γουίλσον, μέχρι το 1948, οπότε μερικώς αποσύρθηκε.