6 Ιανουαρίου 1949 : Κατασκευάζεται το 1ο ατομικό ωρολόγιο, που βασίζεται στις ταλαντώσεις των ατόμων και μάλιστα του ατόμου του καισίου.

JILA-Strontium-Atomic-Clock-Sets-New-Record

Κατασκευάζεται το 1ο ατομικό ωρολόγιο, που βασίζεται στις ταλαντώσεις των ατόμων και μάλιστα του ατόμου του καισίου. Τα καλύτερα ατομικά ωρολόγια έχουν ακρίβεια ενός νανοδευτερολέπτου ανά ημέρα.
Αυτό σημαίνει ότι ένα ατομικό ρολόι χρειάζεται 3 εκατομμύρια χρόνια για να χάσει ή να κερδίσει ένα δευτερόλεπτο. Τα ατομικά ωρολόγια αποτελούν τη βάση του Παγκοσμίου Συστήματος Εντοπισμού Θέσης “GPS”, μια τεχνολογία, που εισέρχεται όλο και περισσότερο στην καθημερινότητα σήμερα.