9 Ιουνίου 1918 : Αναλάμπει ο καινοφανής (nova) Αετού και από αστέρας 10ου μεγέθους φθάνει στο – 1ο μέγεθος.

CoverImage_11664148

Αναλάμπει ο καινοφανής (nova) Αετού και από αστέρας 10ου μεγέθους φθάνει στο – 1ο μέγεθος, με λαμπρότητα παρόμοια με εκείνη του Σειρίου. Ήταν η περίοδος που τελείωσε ο 1ος Παγκόσμιος Πόλεμος και γι’ αυτό από τους συμμάχους ονομάστηκε Αστέρας της νίκης. Ένας από τους πρώτους παρατηρητές που τον είδαν ήταν και ο γυμνασιάρχης της Μυτιλήνης Ολύμπιος, ο οποίος και έκανε τη σχετική ανακοίνωση στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
Ο αστέρας αυτός, ενώ είχε αποτυπωθεί στους χάρτες των αστεροσκοπείων ως αστέρας 10ου ή 11ου μεγέθους, έφθασε στις 9 Ιουνίου το –1ο μέγεθος και μετά από 15 ημέρες κατέβηκε στο 3ο μέγεθος, ενώ στη συνέχεια άρχισε να γίνεται πολύ αμυδρός. Λίγο αργότερα έγινε εκ νέου λαμπρός και στις 2 Ιουλίου έφτασε σε ένα δευτερεύον μέγιστο της λαμπρότητάς του. Στις 10 Σεπτεμβρίου κατέβηκε στο 5ο μέγεθος και ακολούθησαν άλλα 8 μέγιστα, μέχρις ότου στα τέλη του 1921 κατέβηκε στο 10ο, όπως ήταν στην αρχή.
Γύρω από το σημείο του αστέρα αυτού έχει σχηματιστεί ένα αραιό νεφέλωμα, το οποίο διαστέλλεται με ταχύτητα 1700 χλμ/δ. και  που σήμερα έχει διάμετρο 20.000 και πλέον φορές μεγαλύτερη από την απόσταση Γης – Ήλιου.