Τεχνικές παρατήρησης του ουρανού από την πόλη και προάστια

Kurt Godel

Ακολουθεί ένα άρθρο του Κωνσταντίνου Μακρόπουλου, το οποίο ευελπιστούμε να βοηθήσει τους λάτρεις της Αστρονομίας, ώστε να μεγιστοποιήσουν την απόλαυση της παρατήρησης και μέσα από τη πόλη!
Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Αρχείο pdf:
City_and_Suburban_sky_observation