Βραβείο Έλληνα Ερασιτέχνη Αστρονόμου της χρονιάς

Η Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος, με βάση την 7/11.9.2017 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου της, καθιέρωσε το θεσμό του  «Έλληνα Ερασιτέχνη Αστρονόμου της χρονιάς» με βράβευση ετησίως του κορυφαίου Έλληνα Ερασιτέχνη Αστρονόμου, ο οποίος καταξιώθηκε από τις εργασίες, τις οποίες έκανε, τη δράση, την οποία ανέπτυξε και τις δημιουργικές πρωτοβουλίες, τις οποίες πήρε στον χώρο της ερασιτεχνικής αστρονομίας αποκλειστικά, κυρίως κατά τη διάρκεια του προηγουμένου έτους ή και παρελθόντων ετών, ώστε να προαγάγει την Ερασιτεχνική Αστρονομία στην περιοχή του και στην Ελλάδα, γενικότερα, και παράλληλα να αποτελέσει ένα ωραίο παράδειγμα προς μίμηση για τους Έλληνες Ερασιτέχνες
Αστρονόμους.
Έτσι με βάση την πρόταση της αρμόδιας τριμελούς Επιτροπής, ανακηρύσσει τους εξής ως

Έλληνες Ερασιτέχνες Αστρονόμους της χρονιάς

  2017    Τομπουλίδη Χαρίτωνα
ο οποίος έχει διδακτορικό στην αστρονομία, διετέλεσε πρόεδρος επί πολλά έτη του Παραρτήματος Νάουσας της Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος, συνέγραψε διάφορα βιβλία αστρονομίας, είχε δημοσιεύσεις σε έγκυρα αστρονομικά περιοδικά διεθνή και ελληνικά, καθώς και στον τοπικό έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, ασχολήθηκε επί πολλά έτη με την αστρονομική εκπαίδευση των μαθητών και της τοπικής κοινωνίας, χρησιμοποιώντας μάλιστα δικό του τηλεσκόπιο, έχει κάνει ανακοινώσεις σε αστρονομικά συνέδρια, το αστρονομικό του έργο έχει μεγάλη απήχηση στην πατρίδα του, κ.λπ.

 

 

2018    Τσάμη Ευάγγελο
ο οποίος είναι πάνω από 20 χρόνια ερασιτέχνης αστρονόμος, έχει αναπτύξει πολυδιάστατο παρατηρησιακό, εκλαϊκευτικό, αλλά και ερευνητικό έργο στο χώρο της ερασιτεχνικής αστρονομίας, σε τομείς όπως η καταγραφή, βιντεοσκόπηση και ανάλυση βροχών διαττόντων αστέρων, η φωτομετρία μεταβλητών αστέρων, η αστρομετρία Near-Earth αστεροειδών, και ιδιαίτερα η καταγραφή αποκρύψεων αστέρων από αστεροειδείς κυρίας ζώνης, από ατμόσφαιρες πλανητών και αντικείμενα ης Ζώνης Κάιπερ. Έχει στο ενεργητικό του παραπάνω από 300 παρατηρήσεις αποκρύψεων αστέρων από το 2007, έως σήμερα.

 

 

  2018    Βούλγαρη Αριστείδη
ο οποίος είναι παρατηρησιακός αστρονόμος από 20ετίας και κατασκευαστή μεγάλου αριθμού αστρονομικών και οπτικών οργάνων. Το 2005 κατασκεύασε τον πρώτο του φασματογράφο και ακολούθησαν κατασκευές κορωνογράφων, φίλτρων Lyot, ηλιοστατών, οπτικές – ηλιακές τράπεζες και αυτοματοποιημένα ραδιοτηλεσκόπια. Μετέχει στη διεθνή διεπιστημονική ομάδα με επικεφαλής τον καθηγητή Jay Pasachoff και συνεργάτες τους Ιωάννη Σειραδάκη και Αθανάσιο Οικονόμου. Έχει παρακολουθήσει 8 ολικές εκλείψεις Ηλίου, οι οποίες συνοδεύονταν από όργανα και πειραματικές διατάξεις δικής του έμπνευσης και κατασκευής.