Βραβείο Έλληνα Ερασιτέχνη Αστρονόμου της χρονιάς

Η Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος, με βάση την 7/11.9.2017 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου της, καθιέρωσε το θεσμό του  «Έλληνα Ερασιτέχνη Αστρονόμου της χρονιάς» με βράβευση ετησίως του κορυφαίου Έλληνα Ερασιτέχνη Αστρονόμου, ο οποίος καταξιώθηκε από τις εργασίες, τις οποίες έκανε, τη δράση, την οποία ανέπτυξε και τις δημιουργικές πρωτοβουλίες, τις οποίες πήρε στον χώρο της ερασιτεχνικής αστρονομίας αποκλειστικά, κυρίως κατά τη διάρκεια του προηγουμένου έτους ή και παρελθόντων ετών, ώστε να προαγάγει την Ερασιτεχνική Αστρονομία στην περιοχή του και στην Ελλάδα, γενικότερα, και παράλληλα να αποτελέσει ένα ωραίο παράδειγμα προς μίμηση για τους Έλληνες Ερασιτέχνες
Αστρονόμους.
Έτσι με βάση την πρόταση της αρμόδιας τριμελούς Επιτροπής, ανακηρύσσει τους εξής ως

Έλληνες Ερασιτέχνες Αστρονόμους της χρονιάς

2017    Τομπουλίδη Χαρίτωνα
ο οποίος έχει διδακτορικό στην αστρονομία, διετέλεσε πρόεδρος επί πολλά έτη του Παραρτήματος Νάουσας της Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος, συνέγραψε διάφορα βιβλία αστρονομίας, είχε δημοσιεύσεις σε έγκυρα αστρονομικά περιοδικά διεθνή και ελληνικά, καθώς και στον τοπικό έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, ασχολήθηκε επί πολλά έτη με την αστρονομική εκπαίδευση των μαθητών και της τοπικής κοινωνίας, χρησιμοποιώντας μάλιστα δικό του τηλεσκόπιο, έχει κάνει ανακοινώσεις σε αστρονομικά συνέδρια, το αστρονομικό του έργο έχει μεγάλη απήχηση στην πατρίδα του, κ.λπ.

 

 

2018    Τσάμη Ευάγγελο
ο οποίος είναι πάνω από 20 χρόνια ερασιτέχνης αστρονόμος, έχει αναπτύξει πολυδιάστατο παρατηρησιακό, εκλαϊκευτικό, αλλά και ερευνητικό έργο στο χώρο της ερασιτεχνικής αστρονομίας, σε τομείς όπως η καταγραφή, βιντεοσκόπηση και ανάλυση βροχών διαττόντων αστέρων, η φωτομετρία μεταβλητών αστέρων, η αστρομετρία Near-Earth αστεροειδών, και ιδιαίτερα η καταγραφή αποκρύψεων αστέρων από αστεροειδείς κυρίας ζώνης, από ατμόσφαιρες πλανητών και αντικείμενα ης Ζώνης Κάιπερ. Έχει στο ενεργητικό του παραπάνω από 300 παρατηρήσεις αποκρύψεων αστέρων από το 2007, έως σήμερα.

 

 

2018    Βούλγαρη Αριστείδη
ο οποίος είναι παρατηρησιακός αστρονόμος από 20ετίας και κατασκευαστής μεγάλου αριθμού αστρονομικών και οπτικών οργάνων. Το 2005 κατασκεύασε τον πρώτο του φασματογράφο και ακολούθησαν κατασκευές κορωνογράφων, φίλτρων Lyot, ηλιοστατών, οπτικές – ηλιακές τράπεζες και αυτοματοποιημένα ραδιοτηλεσκόπια. Μετέχει στη διεθνή διεπιστημονική ομάδα με επικεφαλής τον καθηγητή Jay Pasachoff και συνεργάτες τους Ιωάννη Σειραδάκη και Αθανάσιο Οικονόμου. Έχει παρακολουθήσει 8 ολικές εκλείψεις Ηλίου, οι οποίες συνοδεύονταν από όργανα και πειραματικές διατάξεις δικής του έμπνευσης και κατασκευής.

 

 

2019 Νικολιδάκη Γεώργιο (μεταθανατίως)
Για την ενδελεχή και ακάματη προσπάθειά του προς διάδοση της Αστρονομίας, τόσο στον Σύλλογό του και στους άλλους Ερασιτέχνες Αστρονόμους, όσο και στο ευρύ κοινό με τις ομιλίες, τις δημοσιεύσεις, τις αστρονομικές παρατηρήσεις και τις αναρτήσεις στο διαδίκτυο. Η πανδημία του Covid – 19 τον βρήκε στις επάλξεις του μεγάλου αγώνα του και δίκαια η Εταιρεία μας του έκανε ειδικό αφιέρωμα στον «Ουρανό» Νο 115, του Μαΐου 2020 (σελ. 98). Το βραβείο ανακοινώθηκε κατά την διαδικτυακή συνεδρίαση των προεδρείων των Σωματείων Ερασιτεχνών Αστρονόμων Ελλάδος. 

 

 

2019 Δρίβα Ανάργυρο
Για την διδασκαλία δωρεάν μαθημάτων Αστρονομίας σε μαθητές εξ αποστάσεως, αλλά και για τη γενικότερη δράση του στον τομέα της διάχυσης της Αστρονομίας στο ευρύτερο κοινό.
Αποτέλεσμα της διδασκαλίας του στους μαθητές υπήρξε η βράβευση πολλών εξ αυτών στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Αστρονομίας και Διαστημικής καθώς και στις Διεθνείς Ολυμπιάδες Αστρονομίας και Αστροφυσικής.
Η δράση του στο ευρύτερο κοινό έχει να παρουσιάσει διάφορες αστροβραδιές στην πατρίδα του, ομιλίες αστρονομικού ενδιαφέροντος, επιστημονικά άρθρα στον «Ουρανό», εισηγήσεις σε συνέδρια και πολλά άλλα. Το βραβείο ανακοινώθηκε κατά την διαδικτυακή συνεδρίαση των προεδρείων των Σωματείων Ερασιτεχνών Αστρονόμων Ελλάδος.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ

«Έλληνας Ερασιτέχνης Αστρονόμος της χρονιάς»

Άρθρο 1ο
ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ
Από την Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος, που έχει την έδρα της στο Βόλο, με βάση την

7/11.9.2017 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου της, καθιερώνεται από το έτος 2017 ο θεσμός του

«Έλληνα Ερασιτέχνη Αστρονόμου της χρονιάς»

Άρθρο 2ο
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του νέου αυτού θεσμού είναι η βράβευση ετησίως του κορυφαίου Έλληνα Ερασιτέχνη

Αστρονόμου, ο οποίος καταξιώθηκε από τις εργασίες, τις οποίες έκανε, από την δράση, την οποία είχε και από τις δημιουργικές πρωτοβουλίες, τις οποίες πήρε στον χώρο της ερασιτεχνικής αστρονομίας αποκλειστικά, κυρίως κατά τη διάρκεια του προηγουμένου έτους ή και παρελθόντων ετών, ώστε να προαγάγει την Ερασιτεχνική Αστρονομία στην περιοχή του και στην Ελλάδα, γενικότερα, και παράλληλα να αποτελέσει ένα ωραίο παράδειγμα προς μίμηση για τους Έλληνες Ερασιτέχνες Αστρονόμους.

Άρθρο 3ο
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
Για την υλοποίηση του ως άνω σκοπού, δημιουργείται τριμελής Επιτροπή, η οποία

αποτελείται από τον πρόεδρο της Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος, ένα μέλος του Δ.Σ. του Σωματείου, που έχει αναλάβει το Πανελλήνιο Συνέδριο Ερασιτεχνών Αστρονόμων της χρονιάς βράβευσης ή της επόμενης χρονιάς και έναν αναγνωρισμένο επαγγελματία αστρονόμο, είτε από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, είτε από κάποιο ερευνητικό κέντρο, ο οποίος μπορεί να είναι εν ενεργεία ή ομότιμος ή απλώς συνταξιούχος.

Το Μέλος της Επιτροπής που ανήκει στο Δ.Σ. του Σωματείου επιλέγεται από το ίδιο το σωματείο. Ο επαγγελματίας αστρονόμος επιλέγεται από την Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος.

Άρθρο 4ο
ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Η θητεία της Επιτροπής ορίζεται ως 2ετής, επειδή το μέλος του Δ.Σ. του Σωματείου, που

έχει αναλάβει το Συνέδριο, θα πρέπει να αλλάξει στα 2 χρόνια, αφού το εκάστοτε Πανελλήνιο Αστροσυνέδριο οργανώνεται κάθε δύο χρόνια. Εάν κατά τη διάρκεια της διετίας, εκπέσουν τα Μέλη των Δ.Σ., λόγω εκλογών κ.λπ. ορίζονται από αυτά νέα Μέλη στην τριμελή Επιτροπή.

Άρθρο 5ο
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Στην Επιτροπή υποβάλλονται προτάσεις αποκλειστικά εκ μέρους των Σωματείων

Ερασιτεχνών Αστρονόμων της Ελλάδος ή ομάδας 5 τουλάχιστον Μελών από αυτά. Ως ομάδα νοείται η σύσταση Μελών από δύο ή περισσότερα Σωματεία, τα οποία (Μέλη) να έχουν λάβει εξουσιοδότηση από τα σωματεία τους. Σε αυτή την περίπτωση το αντίστοιχο σωματείο δεν μπορεί να υποβάλει άλλη δική του πρόταση.

Άρθρο 6ο
ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Από κάθε Σωματείο ή ομάδα Μελών επιτρέπεται η υποβολή μίας (1) και μόνο τεκμηριωμένης

πρότασης. Σε περίπτωση που κάποιο Σωματείο συμμετέχει στην πρόταση της Ομάδας Μελών δεν έχει δικαίωμα υποβολής και δεύτερης ξεχωριστής πρότασης.

Άρθρο 7ο
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Οι προτάσεις υποβάλλονται κατά το 1ο τρίμηνο εκάστου έτους, πρέπει να είναι

καταγραμμένες περιφραστικά, να είναι σύντομες (το πολύ έως 500 λέξεις), να είναι τεκμηριωμένες και να περιγράφουν το αστρονομικό και μόνον έργο του συγκεκριμένου υποψηφίου για τη βράβευση.

Άρθρο 8ο
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Ο υποψήφιος για τη βράβευση μπορεί να είναι κάτοικος της Ελλάδας ή του εξωτερικού αρκεί να είναι Έλληνας υπήκοος. Σε περίπτωση δε που υποψήφιος έχει ανακηρυχθεί στο παρελθόν ως «Έλληνας Ερασιτέχνης Αστρονόμος της χρονιάς» δεν επιτρέπεται να προτείνεται εκ νέου η υποψηφιότητά του.

Άρθρο 9ο
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Το μήνα Απρίλιο εκάστου έτους συνεδριάζει η τριμελής Επιτροπή, εξετάζει όλες τις προτάσεις

και ομόφωνα επιλέγει εκείνον που έχει τα περισσότερα προσόντα για να αναδειχθεί ως «Έλληνας Ερασιτέχνης Αστρονόμος της χρονιάς» του προηγουμένου έτους.

Άρθρο 10ο
ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Μετά τη συνεδρίασή της η Επιτροπή αναγράφει το σκεπτικό της απόφασης, το οποίο

περιλαμβάνει τους λόγους για τους οποίους επέλεξε τον συγκεκριμένο Ερασιτέχνη Αστρονόμο για τη βράβευση και τα προσόντα, τα οποία διαθέτει. Υποβάλλει δε το σκεπτικό αυτό στο Δ.Σ. της Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος.

Άρθρο 11ο
ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Η τιμητική εκδήλωση της απονομής του βραβείου στον Ερασιτέχνη αστρονόμο που

επιλέχτηκε, πραγματοποιείται στο Βόλο κατά την ημέρα της «Γιορτής Αστρονομίας», που καθιερώθηκε από την Εταιρεία να γίνεται το πρώτο ή δεύτερο Σάββατο του Ιουλίου κάθε έτους, οπότε τελειώνει το Θερινό Σχολείο Αστρονομίας, απονέμονται τα βραβεία των Πανελληνίων Μαθητικών Διαγωνισμών Αστρονομίας και χορηγούνται τα απολυτήρια της τριετούς Σχολής Αστρονομίας εξ αποστάσεως.

Άρθρο 12ο
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και φιλοξενίας του βραβευόμενου βαρύνουν αποκλειστικά

την διοργανώτρια Εταιρεία, δηλ. την Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος.

Άρθρο 13ο
ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
Το βραβείο για τον «Ερασιτέχνη Αστρονόμο της χρονιάς» περιλαμβάνει: 1) Μια πλακέτα σε

κασετίνα, που αναγράφει το ονοματεπώνυμο του βραβευόμενου, και την κύρια τεκμηρίωση του έργου του και 2) Ένα δίπλωμα όπου αναγράφεται, εκτός από τα παραπάνω και το περιληπτικό σκεπτικό της βράβευσης.

Άρθρο 14ο
ΘΕΜΑΤΑ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ
Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από τον παρόντα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ, ή που ανακύπτει κατά τη

διαδικασία της προκήρυξης του βραβείου, ή ακόμη όταν κάποιες συνθήκες δεν επιτρέπουν την τήρηση ακριβώς των άρθρων του, αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος.

Άρθρο 15ο
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Η ακριβής τήρηση του κανονισμού αυτού και η εφαρμογή του επαφίεται στην ευσυνειδησία,

τη φιλοτιμία και την καλή θέληση όλων των σωματείων Ερασιτεχνών Αστρονόμων της Ελλάδας και ιδιαίτερα της Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος, που έχει την κύρια ευθύνη της πρωτοβουλίας αυτής.

Βόλος, 11η Σεπτεμβρίου 2017 Το Διοικητικό Συμβούλιο