Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ζαχείλας Λουκάς,
Δρ. Αστρονομίας –
 Επίκουρος Καθ/τής Παν/μίου Θεσσαλίας
zachilas_at_uth.gr

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αποστόλης Ξενάκης, Επικ. Καθηγητής Παν. Θεσσαλίας
6977562678
apostolis.xenakis_at_gmail.com

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Βαζή Ευαγγελία, Ιδ. Υπάλληλος
asfvazi_at_gmail.com

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σπανός Σεραφείμ, Συντονιστής Εκπ. Έργου ΠΕ04 Θεσσαλίας
seraf_at_sch.gr

ΤΑΜΙΑΣ
Ζαγάκος, Γεώργιος, Αξιωματικός Π.Α
6932394854
giozagakos@yahoo.gr

ΥΠΕΥΘ. ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ
Ιωάννης Ζαχείλας, Ιδιωτικός Υπάλληλος
jzachilas_at_gmail.com

ΥΠΕΥΘ. ΥΛΙΚΟΥ
Ταμβάκης Γεώργιος, Υποστράτηγος ΕΛ.ΑΣ ε.α.
6948504021
jinotam_at_msn.com