Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ζαχείλας Λουκάς,
Δρ. Αστρονομίας –
 Επίκουρος Καθ/τής Παν/μίου Θεσσαλίας
zachilas_at_uth.gr

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σκοτεινιώτης Ιωάννης, Συντηρητής έργων τέχνης
6947326782
ianskot_at_gmail.com

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Βαζή Ευαγγελία, Ιδ. Υπάλληλος
asfvazi_at_gmail.com

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σπανός Σεραφείμ, Συντονιστής Εκπ. Έργου ΠΕ04 Θεσσαλίας
seraf_at_sch.gr

ΤΑΜΙΑΣ
Ζαγάκος, Γεώργιος, Αξιωματικός Π.Α
6932394854
giozagakos@yahoo.gr

ΥΠΕΥΘ. ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ
Μπλατσής Δημήτριος, Μαθηματικός Β’βάθμιας
blatan2010_at_hotmail.com

ΥΠΕΥΘ. ΥΛΙΚΟΥ
Ταμβάκης Γεώργιος, Υποστράτηγος ΕΛ.ΑΣ ε.α.
6948504021
jinotam_at_msn.com